Led Depot

 

Onderstaande tekst is van toepassing op alle informatie van LED-DEPOT

E-Mail bericht
Dit e-mailbericht is slecht bestemd voor de in het bericht aangeduide geadresseerde. LED-DEPOT kan geen waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volliedigheid van de informatie in het e-mailbericht geven en kunnen derhalve daaruit geen verplichtingen op zich nemen. LED-DEPOT is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiende uit gebruik, of het zich baseren op dit of deze e-mail berichten en/of de inhoud uit te sluiten.

Website
Deze informatie is niet bestemd voor openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking daarvan aan derden zonder toestemming van LED-DEPOT. In geen geval is LED-DEPOT aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de web site gelezen en/of verkregen informatie.